Český svaz estetické skupinové gymnastiky

OSTATNÍ DOKUMENTY

Potvrzení o členství ČSESG u mezinárodní federace IFAGG

Certifikát o členství u IFAGG

Mezinárodní federace IFAGG potvrzuje, že Český svaz estetické skupinové gymnastiky je v roce 2023 jediným subjektem zastřešující ESG v České republice.

Hostování

Formulář pro ohlášení hostování

Vyplněný formulář zašlete k ohlášení Předsednictvu ČS ESG.