Český svaz estetické skupinové gymnastiky

ESG Cup III.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TJ Třebíč MG Baver www.MGELVIS.cz
ČESKÝ SVAZ ESTETICKÉ SKUPINOVÉ GYMNASTIKY

Drnovská 39a, Vyškov, 682 01

www.csesg.cz

ROZPIS

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel: z pověření ČS ESG TJ Třebíč MG Baver

Datum: neděle 24. 4. 2022

Místo: Fügnerova 1226/10, 674 01 Třebíč (6V6G WG Třebíč)

Vedoucí činovníci:

technický ředitel mistrovství: Michaela Křenková

Přihlášky: zasílají jednotlivé oddíly do 10. 4. 2022 (termín dodání přihlášky
pořadateli) na email: TJTrebicMGBaver@mgelvis.cz

Cestovné: na vlastní náklady účastníků

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Pravidla soutěže: Závod se koná dle národních pravidel estetické skupinové gymnastiky
ČSESG, soutěžního řádu ČS ESG a jeho doplňků a ustanovení tohoto
rozpisu. Pravidla soutěže: Soutěží se podle Mezinárodních dětských
pravidel a pravidel ČS ESG platných pro rok 2022 (dětské kategorie) a
podle Mezinárodních pravidel IFAGG platných pro rok 2022 (kategorie
juniorek a seniorek, krátký program).

Soutěžní kategorie:

děti 6 let a mladší

děti 8 let a mladší

děti 8 10 let

děti 10 12 let

děti 12 14 let

juniorky

seniorky

děti 8 let a mladší krátký program

děti 8 10 let krátký program

děti 10 12 let krátký program

děti 12 14 let krátký program

juniorky krátký program

seniorky krátký program

 
 

TJ Třebíč MG Baver www.MGELVIS.cz
Závodní plocha: koberec 13 x 13m

Hudební doprovod: Řádně označenou skladbu ve formátu mp3 prosím zašlete nejpozději do
20. 4. 2022 na email:
hudby@mgelvis.cz .
Skladba bude označena: kategorie_klub_Název týmu

Startovné: pro krátký a dlouhý program: 6 a méně gymnastek: 800,

7 a více gymnastek: 1.200,

Předběžný časový program:

8 00 nástup do šaten

8 30 9 30 prezentace

8 30 9 30 rozcvičení kategorií krátkého programu

9 00 9 30 porada RO TR

9 40 slavnostní zahájení krátkého programu

10 00 11 15 závod krátkého programu

11 30 vyhlášení výsledků krátkého programu ESG Cup III.

12 00 13 00 rozcvičení kategorií dlouhého programu

13 15 slavnostní zahájení dlouhého programu

13 30 16 15 závod dlouhého programu

16 30 vyhlášení dlouhého programu ESG Cup III.

Časový program je pouze orientační, bude upřesněn a upraven na základě přihlášek.

C. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Rozhodčí: každý oddíl má právo nominovat až 2 rozhodčí, jejichž jména a kvalifikaci
uvede v přihlášce. Nominace rozhodčích bude upřesněna dle přihlášek.

Diplomy a ceny: všechna zúčastněná družstva obdrží diplomy a věcné ceny

Družstva na 1. 6. místě získají body do celkového hodnocení ESG CUPu
2022

Těšíme se na shledanou!

Michaela Křenková

TJ Třebíč MG Baver

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *