Český svaz estetické skupinové gymnastiky

VALNÁ HROMADA ČS ESG

Valná hromada ČS ESG 2021

Valná hromada ČS ESG proběhla dne 7. listopadu 2021 v Olomouci.

Zápis z VH 2021

Pozvánka na VH 2021

Jednací řád VH 2021

Delegační lístek VH 2021

Návrh stanov ČS ESG VH 2021

Zpráva o činnosti P-ČSESG

Roční zpráva 2020