Český svaz estetické skupinové gymnastiky

VALNÁ HROMADA ČS ESG

Valná hromada ČS ESG 2023

Valná hromada ČS ESG proběhne dne 7. května 2023 v Třebíči.

Pozvánka VH 2023

Delegační lístek VH 2023

Jednací řád VH 2023

Volební řád VH 2023

Roční zpráva VH

Zpráva o činnosti P-ČSESG

Návrh kandidáta do orgánů ČS ESG

Valná hromada ČS ESG 2022