Český svaz estetické skupinové gymnastiky

VNITŘNÍ PŘEDPISY

Stanovy ČS ESG

schválené Valnou hromadou ČS ESG dne 7. listopadu 2021

Kvalifikační řád ČS ESG

aktualizovaný ke dni 30. prosince 2022

Soutěžní řád ČS ESG

aktualizovaný ke dni 30. prosince 2022

Disciplinární řád ČS ESG

aktualizovaný ke dni 15. září 2019

Směrnice o poskytování cestovních náhrad

aktualizovaná ke dni 13. ledna 2022