Český svaz estetické skupinové gymnastiky

VNITŘNÍ PŘEDPISY

Stanovy ČS ESG

schválené Valnou hromadou ČS ESG dne 7. listopadu 2021

Kvalifikační řád ČS ESG

platný od 

Soutěžní řád ČS ESG

platný od