Český svaz estetické skupinové gymnastiky

VNITŘNÍ PŘEDPISY

Stanovy ČS ESG

schválené Valnou hromadou ČS ESG dne 7. listopadu 2021

Soutěžní řád ČS ESG

aktualizovaný ke dni 13. ledna 2022